Obecnie obserwuje się coraz więcej problemów ekologicznych na Ziemi. Środowisko jest stale zaśmiecane, niszczone są zasoby przyrody. Rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych doprowadziła do gwałtownego zmniejszenia się ich ilości. Emisja toksycznych gazówi pyłów przez zakłady przemysłowe doprowadziła do zatrucia powietrza. Zmniejsza się powierzchnia terenów zalesionych.Coraz częściej zdarzają się katastrofy ekologiczne: awarie elektrowni jądrowych, katastrofy tankowców. Wymiera coraz więcej gatunków zwierząt i roślin. W ciągu kilkunastu ostatnich lat obserwuje się eksplozję demograficzną, która dodatkowo obciąża środowiska naturalne. Została zakłócona harmonia między człowiekiem a przyrodą. Czy grozi nam kryzys ekologiczny? Już kilkadziesiąt lat temu dostrzegano groźbę globalnego kryzysu ekologicznego. Świadczą o tym słowa premiera Szwecji Olofa Palme wypowiedziane na międzynarodowej konferencji ekologicznej w Sztokholmie w 1972 roku:

"Chodzi o przeżycie ludzkości na naszej ciasnej planecie. Problemy środowiska mogą doczekać się rozwiązania jedynie w świecie pokoju i międzynarodowej współpracy. Środowisko nie musi ulegać destrukcji. Musimy zapanować nad tymi procesami, możemy stać się panami naszej przyszłości. Ale nie wystarczą narodowe wysiłki. Musimy pracować wspólnie, mamy bowiem tylko jedną Ziemię."

Aby rozwiązać współczesne problemy naszego środowiska nie wystarczą wysiłki jednego, czy kilku narodów. Rozwiązań tych problemów powinni wspólnie poszukiwać obywatele wszystkich państw.

Powyższy cytat oraz zaobserwowane zjawiska skłoniły mnie do utworzenia strony www informującej o problemach ekologicznych i przedstawiającej propozycje ich rozwiązań. Celem jej jest ukazanie głównych problemów ekologicznych naszej planety, przedstawienie propozycji ich rozwiązań oraz uświadomienie wszystkim, jak ważne dla człowieka jest czyste środowisko oraz harmonia między nim a przyrodą.